Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Home

Welkom op de website van de Adviesraad Zuidplas. Op deze website vindt u  informatie over ons, onze activiteiten, vergaderingen en adviezen.  Wij adviseren over zaken die alle inwoners van de gemeente Zuidplas raken: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk & Inkomen, inclusief de uitwerking daarvan in de praktijk. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen, bij voorbeeld als u vragen of opmerkingen heeft of ons op een andere wijze verder kan helpen.

ADVIES GEVEN OVER GEMEENTEBELEID

Adviesraad Zuidplas zoekt nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen op gemeentelijk niveau? Vindt u het belangrijk om op te komen voor optimale zorg en belangenbehartiging van de inwoners van onze gemeente?

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 16 april vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Zevenhuizen. Op de agenda onder andere:Status Advies (ongevraagd) Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd; Vraagafhankelijk vervoer; Sociaal Intermediair (voortgang).

Jaarverslag 2017

In 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas weer gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan het college van de Gemeente Zuidplas op het terrein van Jeugd,  (Passend) Onderwijs, Welzijn, Werk en Inkomen, Wonen en Zorg.

Nieuwe leden gezocht

Meedenken! Meepraten! Meedoen! Bent u geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen vooral op gemeentelijk niveau? Vindt u het belangrijk om op te komen  voor optimale zorg en belangenbehartiging van de inwoners van onze gemeente?

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 12 maart vanaf 20.00 uur in Dorpshuis Op Moer in Moerkapelle. Op de agenda onder andere:conceptadvies over (nieuwe) nadere regels re-integratieverordening PW en IOAW/IOAZ; Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd; Vaststelling Jaarverslag Adviesraad 2017.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 15 januari vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Nieuwerkerk. Op de agenda onder andere: Armoedebeleid en schuldhulpverlening; Sociaal intermediair; Werving nieuwe leden en samenstelling Adviesraad.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 11 december vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Zevenhuizen. Op de agenda onder andere: Clientervaringsonderzoek; Voortgangsrapportage Sociaal Domein; Ontwikkelingen Woonvisie.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 13 november vanaf 20.00 uur in Op Moer, in Moerkapelle. Op de agenda onder andere: Armoedebeleid en Schuldhulpverlening; Clientervaringsonderzoek; Werving nieuwe leden en samenstelling Adviesraad.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 9 oktober vanaf 20.00 uur in de Zespunt in Moordrecht. Op de agenda onder andere: Toekomststrategie Promen; Kader onderwijs en voorschoolse opvang; Collectie zorgverzekering 2019.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 10 juli vanaf 20.00 uur in Hervormd Kerkelijk Centrum te Zevenhuizen. Op de agenda onder andere: Installatie nieuwe leden; Toelichting inkoopkader 2018-2020;Adviesaanvraag kader onderwijs en voorschoolse opvang

 

 

Memo over voortgangsrapportage Sociaal Domein

Onlangs ontving de Adviesraad van het College van de gemeente Zuidplas de voortgangsrapportage Sociaal Domein. Naar aanleiding hiervan schreef de Adviesraad een memo dat u hier kunt downloaden en lezen.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 15 mei vanaf 20.00 uur in het De Zespunt, te Moordrecht. Op de agenda onder andere: Advies Jeugdarmoede; Ongevraagd advies Kaderbrief/jaarplan GR IJsselgemeenten;  Promen

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 10 april vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Nieuwerkerk a/d IJssel. Op de agenda onder andere: Advies Beschut Werk; Advies Jeugdarmoede; Input cliëntenervaringsonderzoek.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 13 maart vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Zevenhuizen. Op de agenda onder andere: Presentatie Gemeente Zuidplas over Transformatie; Advies Beschut Werk; Stand van zaken Adviesrapport Statushouders.

Jaarverslag 2016

In 2016 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas weer gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan het college van de Gemeente Zuidplas op het terrein van Jeugd,  (Passend) Onderwijs, Welzijn, Werk en Inkomen, Wonen en Zorg.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 13 februari vanaf 20.00 uur in Dorpshuis Op Moer in Moerkapelle. Op de agenda onder andere: samenstelling Dagelijks Bestuur; Stand van zaken advies rapport statushouders; convenant zwangeren met een licht verstandelijke handicap.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 9 januari vanaf 20.00 uur in het Hervormd centrum in Zevenhuizen. Op de agenda onder andere: evaluatie WMO-beleid; tegemoetkoming kosten kinderopvang; stand van zaken ongevraagd advies jeugdarmoede

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 12 december vanaf 20.00 uur in het Hervormd kerkelijk centrum in Nieuwerkerk. Op de agenda onder andere: bijeenkomst Zorgverzekering; jeugdarmoede; ombudsfunctie.

“Hoe gaat het met de transformatie in de Jeugdhulp in Zuidplas?”

Ons Adviesraadslid Jan van de Bree maakte de volgende samenvatting van de themabijeenkomst op 17 november in ‘De Tuunter’ Oud-Verlaat. Onder gespreksleiding van Jacques Bovens (PvdA-Zuidplas) staat deze avond de vraag centraal hoe we de goede kant opgaan met de transitie in de jeugdhulp, die nu bijna 2 jaar gaande is.

Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas verwelkomt 4 nieuwe leden!

Afgelopen 14 november is een viertal nieuwe leden geïnstalleerd.  In aanwezigheid van wethouder Joke Vroegop – de Bruijne legden ze de eed of de belofte af. De nieuwe leden brengen elk eigen expertise in op het gebied van zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen, wonen en onderwijs.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 28 november vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Zevenhuizen. Op de agenda onder andere: evaluatie WMO beleid; de Wet Taaleis; problemen met het Collectief vervoer.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 14 november vanaf 20.00 uur in de Zespunt in Moordrecht. Op de agenda onder andere: deelname Rotterdampas; deelname ziektekostenverzekeringen; de woonkostentoeslag.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 10 oktober vanaf 20.00 uur in 'Op Moer' in Moerkapelle. Op de agenda onder andere: de kwijtschelding Zuiveringsheffing Hoogheemraadschap; Overbruggingsuitkering; Tegemoetkoming Kinderopvang.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 12 september vanaf 20.00 uur in de Zespunt in Moordrecht. Op de agenda onder andere: de kwijtschelding Zuiveringsheffing Hoogheemraadschap; Onderwijsvisie; convenant Woninguitzetting.

VACATURE voor nieuwe leden van de Adviesraad Zuidplas

Inmiddels weet u dat  beleid en uitvoering van veel zorg- en welzijnstaken bij de gemeentes zijn komen te liggen, evenals de verantwoordelijkheid voor de jeugd en het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Bent u geïnteresseerd in deze  maatschappelijke ontwikkelingen? Vindt u het belangrijk om op te komen voor optimale zorg en belangenbehartiging voor de inwoners van onze gemeente? Vindt u het leuk om actief mee te denken over beleidszaken op het gebied van zorg, welzijn, werk, inkomen, jeugdhulp, onderwijs, wonen en integratie? Durft u positief kritisch te zijn? Dan vragen wij u  of u ons wilt komen helpen!

Jaarverslag adviesraad 2015

Het  jaar 2015 kenmerkte zich door de invoering van de in 2014 afgesproken regels. Vooral de invoering van de nieuwe regels binnen de Wmo en de Jeugdhulp verliep niet goed en veroorzaakte veel onrust binnen de gemeente. Dit en meer staat in het jaarverslag van de Adviesraad Zuidplas.