Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

“Hoe gaat het met de transformatie in de Jeugdhulp in Zuidplas?”

Datum: 
07/12/2016

Ons Adviesraadslid Jan van de Bree maakte de volgende samenvatting van de themabijeenkomst op 17 november in ‘De Tuunter’ Oud-Verlaat. Onder gespreksleiding van Jacques Bovens (PvdA-Zuidplas) staat deze avond de vraag centraal hoe we de goede kant opgaan met de transitie in de jeugdhulp, die nu bijna 2 jaar gaande is.

In de eerste ronde gaven vanuit 7 organisaties, medewerkers vanuit het veld jeugdhulpverlening, hun ervaringen weer. Onder de toehoorders in de eerste gespreksronde bevonden zich vertegenwoordigers van politieke partijen, de wethouders Muller en Vroegop, twee jongeren vanuit de jongerenadviesraad  en onze Adviesraadsleden Joke, Fons, Wim en Jan.

Meer onderlinge contacten en samenwerking ervaren alle veldwerkers als een bijzonder positief punt. Schrijnend is echter wel dat er nu meer  en langere wachtlijsten zijn voor specialistische hulp, bijvoorbeeld. Curium zegt hierover: “Wij hebben de tijd en mankracht om mensen direct te kunnen helpen, maar er is geen budget om onze dienstverlening te betalen, dus nu hebben we een hele lange wachtlijst. Daarnaast er is veel administratief gedoe bijgekomen.

Het algemene beeld is: er is minder geld, maar een steeds groter worden vraag naar hulpverlening.

Vragen die rijzen zijn: “Hoe zit het met preventie?” “Wat zijn er voor mogelijkheden bij de mensen zelf?” En: “Wat wordt vanuit deze avond aan de gemeente meegegeven?” Wethouder André Mulder vraagt aan alle aanwezigen om hierbij mee te denken. Mevr. Joke Vroegop sluit af met de woorden: “We zijn net de schok van de systeemwijziging te boven. Nu begint het pas.”