Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Adviezen 2016

De Adviesraad geeft adviezen aan het College van B&W over de terreinen van maatschappelijke ondersteuning en bijstand. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, lezen wij heel veel stukken. Enerzijds van onze gemeente zelf en het rijk en anderzijds ter aanvulling informatie van andere bij deze terreinen betrokken organisaties.

Adviezen die de Adviesraad in 2016 heeft uitgebracht:

> Eigen bijdrage WMO 2017

1. Advies d.d. 29-11-2016

2. Reactie gemeente d.d. 12-12-2016

 

> Huishoudelijke Hulp Toelage 2017

1. Advies d.d. 29-11-2016

 

> Beleidsregels taaleis

1. Advies d.d. 20-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 24-12-2016

 

> Deelname Collectieve Ziektekostenverzekering

1. Advies d.d. 07-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 25-10-2016

 

> Deelname Rotterdampas 2017

1. Advies d.d. 07-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 17-10-2016

 

> Beleidsregels aanvullende bijzonder bijstand levensonderhoud voor jongeren

1. Advies d.d. 11-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 17-10-2016

 

> Tijdelijke wetswijziging forfaitaire loonkostensubsidie

1. Advies d.d. 12-10-2016

 

> Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang

1. Advies d.d. 13-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 14-12-2016

 

> Beleidsregels woonkostentoeslag

1. Advies d.d. 11-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 28-10-2016

 

> Beleidsregels overbruggingsuitkering

1. Advies d.d. 11-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 28-10-2016

 

> Beleidsregels vermogensvaststelling bij aanvraag uitkering

1. Advies d.d. 11-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 28-10-2016

 

> Convenant voorkomen huisuitzettingen

1. Advies d.d. 19-09-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 24-10-2016

 

> Onderwijsnota

1. Advies d.d. 25-08-2016

2. Aanvullend advies d.d. 05-12-2016

3. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 09-01-2017

 

> Afschaffing kwijtschelding waterschapsbelasting

1. Advies d.d. 15-07-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 19-09-2016

 

> Onafhankelijke cliëntenondersteuning in Zuidplas

1. Advies d.d. 03-06-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 06-06-2017

 

> Regionale cliëntenparticipatie

1. Advies d.d. 20-05-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 01-08-2016

 

> Regionaal kader maatschappelijke zorg

1. Advies d.d. 17-05-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 31-08-2016

3. Advies lokale oplegnotitie d.d. 27-09-2016

4. Reactie gemeente Zuidplas lokale oplegnotitie d.d. 13-10-2016

> Uitvoeringsplan hoogwaardig handhaven

1. Advies d.d. 12-04-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 27-06-2016

 

> Uitvoeringsregeling subsidies Sociaal Domein

1. Advies d.d. 07-04-2016

2. Reactie gemeente bevindingen d.d. 11-4-2016

3. Advies/zienswijze d.d. 11-05-2016

4. Reactie gemeente zienswijze d.d. 19-05-2016

 

> Vrijlating inkomsten uit arbeid PW, ioaw en ioaz

1. Advies d.d. 31-03-2016

2. Reactie gemeente d.d. 22-09-2016

 

> Wet taaleis

1. Advies d.d. 19-03-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 12-04-2016

 

> Beschut werk

1. Advies d.d. 17-03-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 12-04-2016

 

> Zorgen opvang vluchtelingen

1. Advies d.d. 04-02-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 22-03-2016

 

>Toekomstvisie en verordening Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

1. Advies d.d.15-03-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 15-03-2016

 

> Verordening WMO

1. Advies d.d. 15-02-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 15-02-2016

 

> Algemene subsidieverordening

1. Advies d.d. 07-03-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 02-03-2016

 

> Subsidiebeleid 2016

1. Advies d.d. 12-12-2015

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 19-01-2016