Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Adviezen 2018

De Adviesraad geeft adviezen aan het College van B&W over de terreinen van maatschappelijke ondersteuning en bijstand. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, lezen wij heel veel stukken. Enerzijds van onze gemeente zelf en het rijk en anderzijds ter aanvulling informatie van andere bij deze terreinen betrokken organisaties.

Adviezen die de Adviesraad in 2018 heeft uitgebracht:

> Verordening Sociaal Domein

1. Advies d.d. 10-12-2018

2. Reactie gemeente d.d. 07-02-2019

 

> Verbeterplan integrale dienstverlening sociaal domein

1.Reacties d.d. 20-10-2018

2. Advies d.d. 11-12-2018

3. Reactie gemeente d.d. 30-11-2018

 

> Conceptnota 'Geweld hoort nergens thuis'

1. Reactie d.d. 11-10-2018

2. Reactie gemeente Gouda d.d. 22-01-2019

 

> Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd 2018

1. Advies d.d. 08-10-2018

2. Reactie gemeente d.d. 09-11-2018

 

> Woonvisie

1. Advies d.d. 08-10-2018

2. Reactie gemeente dd.14-11-2018

 

> Boekje 'Rechten en plichten met een uitkering'

1. Advies d.d. 14-09-2018

2. Reactie gemeente d.d. 20-11-2018

 

> Beleidsregels draagkracht 2018

1. Advies d.d. 10-07-2018

2. Hernieuwd advies d.d. 10-07-2018

3. Reactie gemeente d.d. 05-09-2018

 

> Harmonisatie kostensoorten bijzondere bijstand

1. Advies d.d. 10-07-2018

2. Reactie gemeente d.d. 05-09-2018

 

> Beleidsregels draagkracht 2018

1. Hernieuwd advies d.d. 10-07-2018

2. Reactie gemeente d.d. 05-09-2018

 

> IBSD

1. Advies d.d. 14-06-2018

2. Vervolg advies d.d. 24-12-2018

 

> Tussenrapportage woonvisie 2018

1. Reactie d.d. 12-06-2018

 

>Aanpassingen Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet

1. Advies d.d. 12-03-2018

2. Reactie gemeente d.d. 06-04-2018

 

> Beleidsregels reiskostenvergoeding arbeidsinschakeling

1. Advies d.d. 12-03-2018

2. Reactie gemeente d.d. 06-04-2018

 

> Cliëntervaringsonderzoek 2017

1. Advies d.d. 16-01-2018

2. Reactie gemeente d.d. 21-03-2018