Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Agenda

Vergadering Adviesraad

maandag 12 maart 2018, aanvang 20.00 uur

Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40, 2751 AW  Moerkapelle

 

Agenda

1            Opening en vaststelling agenda

2            Vaststellen verslag Adviesraadvergadering d.d. 12 februari 2018

3            Verslag ambtelijk/bestuurlijk overleg

4            Mededelingen (o.a. deelname vrijwilligersmarkt)

5            Bespreken en vaststellen:

(1)conceptadvies over (nieuwe) Nadere regels re-integratieverordening PW en IOAW/IOAZ

(2)conceptadvies over Beleidsregels reiskostenvergoeding bij arbeidsinschakeling en trajecten sociale activering 2018

6            Status Advies (ongevraagd) Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

7            Vaststelling Jaarverslag Adviesraad 2017

8            Sociaal Intermediair (voortgang)

9            Evaluatie

-      verordening participatie sociaal domein en

-      evaluatie Adviesraad Sociaal Domein

10         Terugkoppeling en actualiteit Werkgroepen

-      Zorg en Welzijn

-      Werkgroep Jeugd en Onderwijs

-      Werk en Inkomen

-      Wonen, Infrastructuur

11         Bijgewoonde bijeenkomsten

12         Rondvraag

 

Volgende vergadering: 16 april, Zevenhuizen