Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Agenda vergadering Adviesraad

Datum: 
01/12/2017

De Adviesraad vergadert op maandagavond 11 december vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Zevenhuizen. Op de agenda onder andere: Clientervaringsonderzoek; Voortgangsrapportage Sociaal Domein; Ontwikkelingen Woonvisie.