Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Home

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas. Als adviesraad geven wij advies aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het het Sociaal Domein of daarop van invloed zijn. Lees verder

Jaarverslag Adviesraad Zuidplas

Het jaar 2020 stond in het teken van Covid-19: afstand houden, lockdown, meer vrijheid en mondkapjes. Voor het sociaal domein heeft Covid-19 ook de nodige gevolgen. Veel mensen in het sociaal domein hebben behoefte aan fysiek contact voor hulp, voor ondersteuning en voor uitleg. Een deel van het jaar zijn die contacten geschrapt of op een laag pitje gezet. Het is te verwachten dat dit ook voor (een groot deel van) 2021 zal gelden. Ondanks Covid-19 heeft de adviesraad zijn werk gewoon kunnen voortzetten. In het jaarverslag leest u hierover meer.