Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Jaarverslag adviesraad 2015

Datum: 
22/03/2016

Het  jaar 2015 kenmerkte zich door de invoering van de in 2014 afgesproken regels. Vooral de invoering van de nieuwe regels binnen de Wmo en de Jeugdhulp verliep niet goed en veroorzaakte veel onrust binnen de gemeente. Dit en meer staat in het jaarverslag van de Adviesraad Zuidplas.

Voor de Adviesraad een reden om ook de uitvoering nauwlettend te gaan volgen en de resultaten te monitoren zowel in lokaal als in regionaal verband.

De verbreding van het werkterrein van de Adviesraad is aanleiding geweest om intern de werkwijze van de Adviesraad nader te bekijken. De Adviesraad heeft zelf een visie op een nieuwe organisatie structuur ontwikkeld en in mei 2015 aan de gemeente aangeboden. Hierbij is ook gekeken naar de door derden ontwikkelde werkstructuren en ervaringen bij andere Adviesraden. Door het ontbreken van voldoende ambtelijke ondersteuning is deze visie nog niet opgenomen in een verordening.

Het volledige jaarverslag kunt u hier lezen.