Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Nieuws

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 9 juli vanaf 20.00 uur in Dorpshuis Op Moer in Moerkapelle. Op de agenda onder andere:Advies beleidsregels Bijzondere Bijstand; Advies mbt Draagkracht; het Collegeprogramma.

ADVIES GEVEN OVER GEMEENTEBELEID

Adviesraad Zuidplas zoekt nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen op gemeentelijk niveau? Vind u het belangrijk om op te komen voor optimale zorg en belangenbehartiging van de inwoners van onze gemeente?

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 16 april vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Zevenhuizen. Op de agenda onder andere:Status Advies (ongevraagd) Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd; Vraagafhankelijk vervoer; Sociaal Intermediair (voortgang).

Jaarverslag 2017

In 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas weer gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan het college van de Gemeente Zuidplas op het terrein van Jeugd,  (Passend) Onderwijs, Welzijn, Werk en Inkomen, Wonen en Zorg.

Nieuwe leden gezocht

Meedenken! Meepraten! Meedoen! Bent u geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen vooral op gemeentelijk niveau? Vindt u het belangrijk om op te komen  voor optimale zorg en belangenbehartiging van de inwoners van onze gemeente?

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 12 maart vanaf 20.00 uur in Dorpshuis Op Moer in Moerkapelle. Op de agenda onder andere:conceptadvies over (nieuwe) nadere regels re-integratieverordening PW en IOAW/IOAZ; Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd; Vaststelling Jaarverslag Adviesraad 2017.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 15 januari vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Nieuwerkerk. Op de agenda onder andere: Armoedebeleid en schuldhulpverlening; Sociaal intermediair; Werving nieuwe leden en samenstelling Adviesraad.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 11 december vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Zevenhuizen. Op de agenda onder andere: Clientervaringsonderzoek; Voortgangsrapportage Sociaal Domein; Ontwikkelingen Woonvisie.