Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

VACATURE voor nieuwe leden van de Adviesraad Zuidplas

Datum: 
27/05/2016

Inmiddels weet u dat  beleid en uitvoering van veel zorg- en welzijnstaken bij de gemeentes zijn komen te liggen, evenals de verantwoordelijkheid voor de jeugd en het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Bent u geïnteresseerd in deze  maatschappelijke ontwikkelingen? Vindt u het belangrijk om op te komen voor optimale zorg en belangenbehartiging voor de inwoners van onze gemeente? Vindt u het leuk om actief mee te denken over beleidszaken op het gebied van zorg, welzijn, werk, inkomen, jeugdhulp, onderwijs, wonen en integratie? Durft u positief kritisch te zijn? Dan vragen wij u  of u ons wilt komen helpen!

Meedenken!  Meepraten!   Meedoen!

De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas geeft op beleidsmatig niveau gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Onze adviezen gaan voornamelijk over wetten en verordeningen op het gebied van Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Werk en Bijstand (WWB), Participatie, Jeugdhulp en passend onderwijs. Een aantal van onze leden zitten nu in hun laatste termijn en moeten eind dit jaar af treden. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden, die ervaring  en kennis hebben op één of meerdere van deze gebieden en het leuk vinden om deze in te zetten.

Meer informatie over ons en de adviezen die wij geven, kunt u vinden op onze website: www.adviesraadzuidplas.nl. De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas streeft er naar een goede afspiegeling van onze lokale maatschappij te zijn, waarin alle doelgroepen van het Sociale Domein zijn vertegenwoordigd. De Adviesraad vergadert elke 2e maandag van de maand afwisselend in alle dorpen.

Bent u een inwoner van Zuidplas:

  • met een brede maatschappelijke oriëntatie?
  • die aantoonbare betrokkenheid, kennis en binding heeft bij één of meer van de doelgroepen binnen WMO, Participatiewet of Jeugd?
  • die over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt?
  • die gewend is om in groepen (samen) te werken en daarin actief deel te nemen?
  • die iets wil bijdragen aan de maatschappij?

Breng uzelf dan onder onze aandacht en vertel ons wat uw motivatie, (persoonlijke) ervaring en kennis kunnen bijdragen aan de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas. Hiervoor kunt u uw brief en CV sturen via het contactformulier op onze website of t/m 31 mei direct naar mw. Joke Verdoold (verdoold2@kpnplanet.nl, tel.0182-373396) en vanaf 1 juni naar dhr. Walter Penninga (wpenninga@hetnet.nl, tel. 0180-631870). Wij zien uw reactie graag voor 15 juni tegemoet.